header
              Spoločnosť ZIPP SKALICA, spol. s r. o. je stavebná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a dodávkou prefabrikovaných betónových skeletov, atypických betónových stavebných dielcov a poskytovaním služieb súvisiacich s ich dodávkou.
Bola založená  r. 1993 a o rok neskôr sa stala vlastníkom časti š.p. Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie. Nadviazala na úspešnú históriu podniku
a pokračuje v nej i v súčasnosti. Základným odvetvím výrobného programu spoločnosti je výroba prefabrikovaných stavebných dielcov podľa individuálnych požiadaviek a projektov zákazníkov. V prípade potreby  zabezpečíme  projekt statiky objektu, výrobnú dokumentáciu a montáž podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Doplnkovým výrobným programom sú služby a výrobky pre pozemné stavby a drobných odberateľov (garáže, plotové dielce, žumpy, šachty, cestné panely).
 
Ponúkame spoluprácu a využitie našich služieb pri realizácii prefabrikovanej konštrukcie podľa Vašej predstavy.